Ballo.gif (3062 bytes) 頻率控制元件(Frequency Control Products)
  YIC Quartz Crystal  Oscillator SMD/DIP ROHS 2002/95/EC Compliance

Model

Product Type

Package

Frequency

M/KHZ

Freq. Stability

Temp. Range

(Standard)

Load Capacitance

(pF)

Input Voltage(V)

HTml

VX756

VCXO SMD 6pad

7.0x5.0x1.8mm

1 ~ 125

MHz

±10 ~ ±100ppm

-40 ~ 85°C

10 ~ 15

3,3.3,5

VX534

VCXO SMD 4pad

5.0x3.2x1.2mm

1 ~ 125

MHz

±10 ~ ±100ppm

-40 ~ 85°C

10 ~ 15

3,3.3,5

VX536

VCXO SMD 6pad

5.0x3.2x1.2mm

1 ~ 125

MHz

±10 ~ ±100ppm

-40 ~ 85°C

10 ~ 15

3,3.3,5

VX324

VCXO SMD 4pad

3.2x2.5x1.0mm

1 ~ 125

MHz

±10 ~ ±100ppm

-40 ~ 85°C

10 ~ 15

3,3.3,5

VX326

VCXO SMD 6pad

3.2x2.5x1.0mm

1 ~ 125

MHz

±10 ~ ±100ppm

-40 ~ 85°C

10 ~ 15

3,3.3,5

VXF

VCXO DIP 4pin

20.3 x12.8x5.3mm

1 ~ 125

MHz

±10 ~ ±100ppm

-40 ~ 85°C

10 ~ 15

3,3.3,5

VXH

VCXO DIP 4pin

12.8 x12.8x5.3mm

1 ~ 125

MHz

±10 ~ ±100ppm

-40 ~ 85°C

10 ~ 15

3,3.3,5


 
YIC YUECHUNG INTERNATIONAL CORP. (YIC)
 
  裕中企業股份有限公司 裕筌電子(深圳)有限公司 煙台華茂電子有限公司
  總公司新北市汐止區新台五路一段7920樓之4 地圖 分公司深圳市福田保稅區紅花路99號長平商務大廈1221室 工廠中國山東煙台經濟技術開發區華山路2號

(H/Q)20F-4 , No.79, Sec.1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan.
TEL: 886-2-2698-2191 (Rep) 
FAX: 886-2-2698-2192 ~3

E-MAIL: service@yic.com.tw

URL: http://www.yic.com.tw

Branch:Room 1221,No99, Honghua Road, Changpin Business Building, Futian Free Trade Zone, Shenzhen, 518038, China
TEL: 86-755-8204-4536 (Rep)
FAX: 86-755-8204-4415
E-MAIL:
service_sz@yic.com.tw

Factory:No 2, Huashan Rd., Yan Tai ETDX  , China